Ponúkame montáž nových výťahov
Výtahy pre rôzné využitie :

  • osobné výťahy
• nákladné výťahy
• jedálenské výťahy

Výťahy s rôzným pohonom :

  • lanový výťah
• hydraulický výťah
• reťazový výťah

Výťahy s rôznym riadením prevádzky :

  • jednoduché riadenie so samoobsluhou
• zberné riadenie
• duplex
• triplex

Výťahy s rôznym riešením strojovní :

  • strojovňové výťahy
• bezstrojovňové výťahy

Všetky typy výťahov je možné realizovať v rôznych tvarových, priestorových a rozmerových modifikáciach.
Všetky dodávané typy výtahov podliehajú EN 81.1, EN 81.2.

Zaisťujeme

- technickú a poradenskú službu
- všeobecnou konzultačnú činnosť
- projekčnú činnosť
- montáž
- servis
- školenia pracovníkov prevádzkovateľa
   
   
   
Copyright © Servis elektro zdvíhacie zariadenia