Pri modernizácií zákazník získa :

 
• väčšiu nosnosť kabíny
• priestrannejšiu kabínu bez predlžovania šachty výťahu
• vysoký komfort jazdy, celoodpruženú konštrukciu kotvenia kabíny
• pohon výťahu je riadení integrovaným frekvenčným meničom, čo zabezpečuje plynulé
   rozbiehanie a presné zastavovanie výťahu v staniciach
• bezbariérový prístup t.j-pre invalidné vozíky
• odstránenie všetkých prevádzkových rizík podľa STN 81.1
• celkové zníženie nákladov spotrebu el. energie a opravu výťahov
   
   
Copyright © Servis elektro zdvíhacie zariadenia