Firma SERVIS ELEKTRO ZDVÍHACIE ZARIADENIA ponúka:

  • záručný a pozáručný servis výťahov
• odborné skúšky a pravidelné odborné prehliadky
• v rámci servisných služieb sa firma snaží predchádzať poruchám výťahov preventínou
  údržbou v rámci servisných paušálou, čím v konečnom dôsledku efektívne prispieva
  k bezporuchovosti a zníženiu celkových prevádzkových nákladou na výťahy samotným spoločenstvám bytov.
• snahou firmy je vychádzať zákazníkom, čo najviac v ústrety, preto sa moderným technickým vybaveným a
  odbornosťou pracovníkov snáží o skvalitnenie služieb a to:
  - okamžitým príchodom pracovníkov na poruchu,
- najväčsím možným skrátením doby opravy výťahu od nahlásenia poruchy.

V rámci servisu si zákazník môže vybrať z dvoch servisných balikov služieb podľa svojho uváženia a potrieb.

ZÁKLADNÝ BALIK SLUŽIEB

zahŕňa základný servis výťahov, v rámci servisného balíka zákazník získa preventívne údržbové opravy a opravy
neprevyšujúce vopred dohodnutú sumu, opravy výťahov sú realizované najneskôr do 24 h od nahlásenia poruchy,
v pracovných dňoch od 7.30-16.00 aj v sobotu. Balík zahŕňa odborné prehliadky výťahov,opravy a mazanie výťahov.

EXTRA BALÍK SLUŽIEB

zahŕňa základný servis výťahov, v rámci servisného balíka zákazník získa preventívne údržbové opravy a opravy
neprevyšujúce vopred dohodnutú sumu, opravy výťahov sú realizované najneskôr do 24 h od nahlásenia poruchy,
v pracovných dňoch od 7.30-18.00 aj v sobotu, nedeľu i počas sviatkov. Balík zahŕňa odborné prehliadky výťahov, činnosť výťahového technika a dozorcu výťahov, opravy a mazanie výťahov. Pre lepšiu spoluprácu je možné vytvoríť špecifický balík služieb podľa dohody zo zákaznikom.
   
   
Copyright © Servis elektro zdvíhacie zariadenia