Zakazník si na základe vypracovania špecifikácií pre modernizáciu výťahu môže vybrať z rôznych

Jednokrídlové manuálne :
vykonáva montáž šachtových dvier a portálov vyrábaných v Českej republike, ktoré môžu byť v
rôznych vyhotoveniach.

         

Automatické dvere :

spolupracujeme s firmou SEMATIC, ktorá dodáva kvalitné automatické dvere podľa požiadaviek
a možnosti šachtry výťahu.

      

V rámci modernizácie v šachte výťahu sú splnené všetky požiadavky podľa STN 81.1 ako napr.
osvetlenie šachty, stop tlačítko, rebrík, nové vodítka protiváhy, kryt protiváhy,
bezprašné nátery, nárazníky atď.
   
   
Copyright © Servis elektro zdvíhacie zariadenia